رفتار خانم ها در منزل - ست کت و دامن و تاپ

رفتار خانم ها در منزل – ست کت و دامن و تاپ

رفتار خانم ها در منزل – ست کت و دامن و تاپ بعضی مردها هستن که اگه بیان خونه و ببینن همه چی مرتبه و خانمش هم بدون اینکه کاری انجام بده نشسته،فکر میکنن این خونه حتما خودش تمیز مونده و این خانم از صبح بیکاره،و درک درستی از خستگی خانمش و زیاد بودن کارهای […]